Home

Bezig met laden…
  • CrisismanagementOp het moment dat zich een crisis voordoet, verandert de vertrouwde omgeving en hebben we de situatie tijdelijk niet in de hand. Grote kans dat uw organisatie een draaiboek in huis heeft hoe om te gaan met onvoorziene situaties. En toch wordt iedere dag wel een organisatie overvallen door een onverwachte, maar vervelende gebeurtenis.

In deze tijd kan een moderne organisatie zich eigenlijk niet meer permitteren te worden overvallen door een crisis. Het is altijd mogelijk snel en adequaat te reageren. Op die manier zal de schade aan de reputatie en bedrijfsprocessen beperkt blijven. Crisismanagement is een onontbeerlijk proces in de huidige tijd.

Crisispreparatie Nederland richt zich erop organisaties voor te bereiden op zo'n onvermijdelijk crisis. Want áls het dan gebeurt, is het belangrijk dat uw organisatie zo snel mogelijk weer zo normaal mogelijk functioneert. En dat met zo min mogelijk schade. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is voorbereiding.

Voorbereid zijn is een keuze!
  • CPNLCrisispreparatie Nederland is geboren vanuit ambitie. Mijn passie is organisaties daadwerkelijk weerbaar te maken. Niet met dikke mappen vol lappen tekst en ellenlange theoretische sessies, maar vooral door zelf te ervaren. Geen papieren tijgers, paarse krokodillen en nutteloze certificaten. Geen flauwekul, maar ervaring opdoen. Daar sta ik voor.

Mijn naam is Paul Plaatsman. Ik heb 25 jaar ervaring bij de politie Amsterdam. Een groot deel van die tijd heb ik mij beziggehouden met het voorbereiden op crisissituaties. De laatste jaren heb ik mijn horizon verbreed richting de brandweer en geneeskundige hulpverleningsprocessen. Als officier van dienst bij incidenten op straat en officier van dienst en calamiteitencoördinator in de gemeenschappelijke meldkamer heb ik ervaring met diverse calamiteiten. Regelmatig stond ik voor vraagstukken rond acute grootschalige multi- en/of mono-opschalingen en hun impact op de maatschappij.

In de afgelopen jaren heb ik diverse managementopleidingen gevolgd, waaronder crisismanagement, verandermanagement, procesmanagement en communicatie. Theorie is interessant en onontbeerlijk, maar ervaring is waar het écht om draait. Vaak denken mensen dat wanneer ze alles op papier goed op orde hebben, het allemaal wel goed zal gaan. De ervaring leert dat dat niet het geval is. Mijn manier van werken gaat in beginsel uit van ervaring. Ik geef geen standaard draaiboek af, waarna u denkt dat u de zaken op orde hebt. Het gaat mij om een stukje theorie, maar met name het oefenen in de praktijk. No-nonsense maatwerk.  
  • Methode

 

De praktijk is voor ieder bedrijf anders. Daarom is een standaard crisisbeheersingsadvies volslagen onzin. Wat voor de ene organisatie geldt, is voor de andere niet passend. Na een intake is het voor alle partijen helder wat de verwachtingen zijn. Vervolgens maken wij een analyse en komen met een voorstel om samen kennis en kunde te vergroten om een crisis aan te kunnen.

Hierbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• Wat is een crisis?
• Het inrichten van een crisisorganisatie
• Scenario denken
• Crisiscommunicatie
• (reputatie-)schade beperken
• Samenwerken met partners
• Stressbestendigheid
• Persoonlijk leiderschap

Elke training of advies is op maat en samen met u gemaakt. In de trainingen laten wij u en uw medewerkers breder denken. Out of the box. We leggen verschillende dilemma's voor die tijdens een crisissituatie kunnen voorkomen. Onze feedback is direct en effectief, met als doel u op het juiste pad te krijgen.

basics-300Tijdens onze trainingen maken wij u bekend met onze eigen BASICS-methode. Als u die hanteert in uw crisisoverleg kunt u niets meer missen. We leren u de crisis te adresseren, scenario denken, interventies te organiseren en de communicatie vorm te geven.

Videotrainingen behoren tot de mogelijkheden. Ook een kort persoonlijk leiderschap- of stressbestendigheidstraject kunnen bij CPNL worden georganiseerd. Ook die zijn op de praktijkgericht.

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

  • Partners
Dumol Voor fysieke veiligheidsmaatregelen, BHV (SHV) en videotrainingen werken wij samen met Dumol Safety en Training. Deze specialisten zijn ervaren in het geven van trainingen op het scherpst van de snede. s5_logo Bij een veelvoud aan veiligheidsvraagstukken werken wij samen met Scholts Training & Consultancy. STC is een ervaren trainer op het gebied van communicatie, crisismanagement en evenementenbeveiliging.