Zoek op onze site

Is uw bedrijf voorbereid op een crisis, ramp of calamiteit? De eerste stap van voorbereid zijn, is weten waar de dreiging vandaan kan komen. Daarnaast is het van belang de kwetsbare plekken van uw bedrijf in kaart te brengen. Wanneer wij dat - voor uw bedrijf specifieke en unieke - beeld compleet hebben, kunnen wij een scan van uw bedrijf maken. Samen met u completeren wij de scan en stellen vast hoe de weerbaarheid van uw bedrijf is. Uit de scan komen de onderwerpen naar voren waarmee u nog aan de slag moet. Wij helpen u graag om beter voorbereid de crisis tegemoet te gaan. De scan bestaat uit onderwerpen zoals:

risico Interne bedreigingen
* Staat uw managementorganisatie sterk genoeg? 
* Hebt u een goed functionerend crisisteam?
* Registreert u voldoende om dreigingen in kaart te brengen?
* Hoe goed is uw beeld van uw personeel?
* Is uw bedrijfspand bestand tegen brand/inbraak/insluipers/vandalisme?

Externe bedreigingen
* Brengt uw markt specifieke risico’s met zich mee?
* Zijn uw concurrenten of klanten een risico?
* Zijn maatregelen van de overheid een gevaar voor u?
* Gaat de huidige terreurdreiging u raken?

Het spreekt voor zich dat aan deze risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) geen limiet zit.