Zoek op onze site

top3De praktijk is voor ieder bedrijf anders. Daarom is een standaard crisisbeheersingsadvies volslagen onzin. Wat voor de ene organisatie geldt, is voor de andere niet passend. Na een intake is het voor alle partijen helder wat de verwachtingen zijn. Vervolgens maken wij een analyse en komen met een voorstel om samen kennis en kunde te vergroten om een crisis aan te kunnen. 

Hierbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: Wat is een crisis? Het inrichten van een crisisorganisatie, scenariodenken, crisiscommunicatie en (reputatie-)schade beperken. Er kan gedacht worden aan samenwerken met partners, stressbestendigheid en persoonlijk leiderschap.

Elke training of advies is op maat en samen met u gemaakt. In de trainingen laten wij u en uw medewerkers breder denken. Out of the box. We leggen verschillende dilemma's voor die tijdens een crisissituatie kunnen voorkomen. Onze feedback is direct en effectief, met als doel u op het juiste pad te krijgen.


basics Tijdens onze trainingen maken wij u bekend met onze eigen BASICS-methode. Als u die hanteert in uw crisisoverleg kunt u niets meer missen. We leren u de crisis te adresseren, scenariodenken, interventies te organiseren en de communicatie vorm te geven. Videotrainingen behoren tot de mogelijkheden. Ook een kort persoonlijk leiderschap- of stressbestendigheidstraject kunnen bij CPNL worden georganiseerd. Ook die zijn op de praktijkgericht.