Zoek op onze site

 

Terreur is trending topic

en de dreiging is voelbaar In de laatste dreigingsanalyse toonde de NCTV zich bezorgd over diverse ontwikkelingen. Aanslagen komen dichterbij en worden, getuige de communicatie en het gebruik van wapens en bomgordels, professioneler uitgevoerd. Verder blijken onder vluchtelingen soms terroristen te zitten. Nederlandse betrokkenheid bij de strijd tegen IS én het feit dat er zo'n 140 Nederlandse jihadisten vechten op het slagveld daar maken Nederland kwetsbaar.

De overheid is zich in rap tempo aan het wapenen tegen dit ‘nieuwe’ fenomeen. Mogelijke terroristen worden in de gaten gehouden, radicaliserende mensen worden gemonitord en er wordt alles gedaan om kwetsbare objecten beter te beveiligen. Informatiediensten draaien overuren en antiterreureenheden worden versterkt. En mocht er onverhoopt toch een aanslag plaatsvinden, is de overheid goed voorbereid om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Wat doet uw organisatie eigenlijk? Laat u het aan de overheid of probeert u zélf de touwtjes in handen te nemen? Hebt u enig idee hoe u uw mensen en objecten kunt beveiligen? Weet u hoe u radicaliserende werknemers of andere betrokkenen kunt herkennen? En als u ze herkent, wat doet u er dan mee?

Voorkomen is moeilijk, maar uw organisatie weerbaarder maken, kan altijd. CPNL is hierbij graag uw sparringpartner. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.