Zoek op onze site

Paul PlaatsmanDirecteur

Mijn passie is organisaties daadwerkelijk weerbaar te maken. Niet met dikke mappen vol lappen tekst en ellenlange theoretische sessies, maar vooral door zelf te ervaren. Geen papieren tijgers, paarse krokodillen en nutteloze certificaten. Geen flauwekul, maar ervaring opdoen. Daar sta ik voor.

Mijn naam is Paul Plaatsman. Ik heb 25 jaar ervaring bij de politie Amsterdam. Een groot deel van die tijd heb ik mij beziggehouden met het voorbereiden op crisissituaties. De laatste jaren heb ik mijn horizon verbreed richting de brandweer en geneeskundige hulpverleningsprocessen. Als officier van dienst bij incidenten op straat en officier van dienst en calamiteitencoördinator in de gemeenschappelijke meldkamer heb ik ervaring met diverse calamiteiten. Regelmatig stond ik voor vraagstukken rond acute grootschalige multi- en/of mono-opschalingen en hun impact op de maatschappij.

In de afgelopen jaren heb ik diverse managementopleidingen gevolgd, waaronder crisismanagement, verandermanagement, procesmanagement en communicatie. Theorie is interessant en onontbeerlijk, maar ervaring is waar het écht om draait. Vaak denken mensen dat wanneer ze alles op papier goed op orde hebben, het allemaal wel goed zal gaan. De ervaring leert dat dat niet het geval is. Mijn manier van werken gaat in beginsel uit van ervaring. Ik geef geen standaard draaiboek af, waarna u denkt dat u de zaken op orde hebt. Het gaat mij om een stukje theorie, maar met name het oefenen in de praktijk. No-nonsense maatwerk.

 

Partner Ralph Molenaar

Ralph MolenaarIk ben Ralph Molenaar. Met twintig jaar praktijkkennis op het gebied van brandbeveiliging en hulpverlening op zak, ben ik voor mezelf begonnen met als missie anderen mijn kennis over te brengen. Bij de brandweer was ik officier van dienst in de rang van hoofdbrandmeester Amsterdam Amstelland en heb ik verschillende leidinggevende functies bekleed. Ook heb ik mijn bachelor Bedrijfskunde gehaald.

De meeste mensen zien hulpverlening als een repressief optreden. Om repressieve hulpverlening goed vorm te kunnen geven, is het uitermate belangrijk om u aan de voorkant preventief en preparatief voor te bereiden. Alleen met een gedegen crisispreparatie ziet u risico’s op tijd in en kunt u erop inspelen. Met deze kennis kunt u calamiteiten voorkomen en hebt u - mocht het onverhoopt toch gebeuren - een goed plan van aanpak voor handen.

Mijn bijdrage aan crisispreparatie lever ik vanuit mijn praktijkkennis van twintig jaar op brand- en hulpverleningsgebied. Er zijn talrijke voorbeelden uit het verleden waaruit lering getrokken kan worden. Wist u bijvoorbeeld dat het merendeel van de bedrijven failliet gaat na een brand? Hoe bent u voorbereid op een calamiteit?

 

Partner Seth Hofstee

 MG 8849

Ik ben Seth Hofstee, opgeleid tot pedagogisch werker en heb een propedeuse als maatschappelijk werker. Momenteel geef ik in de rang van inspecteur van politie leiding bij de eenheid Amsterdam als bachelor of policing. Daar houd ik mij bezig met de operationele aansturing en met aandachtsvelden als organisatiekunde en verandermanagement.

Het is de combinatie geweest tussen de passie voor de hantering van agressie en geweld en de passie voor de omgang met mensen in de zorg die mij hebben bewogen tot het opzetten van een eigen onderneming. Dit naast mijn werk bij de politie.

Met veel praktijkervaring en kennis aangaande dit onderwerp heb ik een eigen visie ontwikkeld die gebaseerd is op het bewust worden door te ervaren. Het is voor mij een uitdaging om uw medewerkers te versterken zodat zij hun werk goed kunnen doen en zich meer weerbaar zullen voelen in situaties van agressie en geweld.